ET STENKAST FRA SANKT JØRGENS SØ

Med en unik placering, kun et stenkast fra Sankt Jørgens sø, fremstår Hassinghus og dets baghus som pragtfuld fransk elegance.

I baghusets underetage er der indrettet 8 garager, mens der på 1. sal er to boliger. Gården har ny belægning og beplantning, og der er anlagt 12 p-pladser forbeholdt ejendommens beboere. For at parkere kræves gyldig p-tilladelse.

Fra Vodroffsvej er det store træ bevaret og en attraktiv, grøn have er anlagt, hvor der er adgang fra fælleslokalerne i underetagen. På de grønne arealer tilhørende ejendommen, er der mulighed for at grille, lege eller opholde sig. Øst for indgangsarealet, langs Norsvej, er der anlagt en ny affalds- og miljøstation med 12 containere a 600 liter.

Miljøstationen er aflåst og udført med vægge af trælameller, så denne er en integreret del af det grønne område. Flasker afleveres i flaskecontaineren i ejendommens affalds- og miljøstation eller i flaskecontainerne på Vodroffsvej eller Niels Ebbesens Vej. Ligeledes skal madaffald sorteres i grønne affaldssække fra 1. maj 2018.